Thành lập Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

>>> Kế hoạch tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022

(LVH) - Ngày 12/8, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1906/QĐ-BVHTTDL thành lập Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nột). Sự kiện sẽ diễn ra trong 06 ngày từ 18 - 23/11/2022.

Theo Quyết định, Ban Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 gồm có 22 thành viên do Ông Đoàn Văn Việt, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban Ban Tổ chức; Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng Trưởng ban Ban Tổ chức; Ông Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban BQL Làng VHDL các DTVN, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức; Ông Vũ Đăng Minh, Trưởng ban Ban Dân tộc, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Trưởng ban Ban Tổ chức cùng các thành viên khác.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam theo Kế hoạch đã được phê duyệt.

Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam trong quá trình chuẩn bị, tổ chức sự kiện. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Quyết định thành lập Ban Tổ chức xem tại đây.

Phạm Hương