Tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 tại “Ngôi nhà chung”

(LVH) - Từ ngày 18 - 23/11/2022 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ tổ chức Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022.

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, thiết thực chào mừng Ngày truyền thống - Ngày thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11) và Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam (23/11). Thông qua đó tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng trong sự nghiệp phát triển nhanh và bền vững đất nước. Tôn vinh, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa của cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam, góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Nhiều hoạt động sẽ diễn ra trong Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 

Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 với sự tham gia của khoảng 200 đồng bào. Trong đó, Khoảng hơn 100 đồng bào các dân tộc là đại diện các gia đình, người có uy tín, các chức sắc tôn giáo, trí thức, con em của 15 đồng bào đang hoạt động hàng ngày tại Làng: dân tộc Dao (TP. Hà Nội), dân tộc Mường (Hòa Bình), dân tộc Tày, Nùng (Thái Nguyên), dân tộc Thái (Sơn La), dân tộc Khơ Mú (Điện Biên) dân tộc Mông (Hà Giang), dân tộc Tà Ôi, Cơ Tu (Thừa Thiên Huế), dân tộc Ba Na, Gia Rai (Gia Lai), dân tộc Xơ Đăng (Kon Tum), dân tộc RagLai (Ninh Thuận), dân tộc Ê Đê (Đắk Lắk), dân tộc Khmer (Sóc Trăng). Huy động thêm 90 người là các cộng đồng tham gia hoạt động sự kiện: 25 người dân tộc Chăm Islam (tỉnh An Giang); 20 người dân tộc Ê Đê (tỉnh Đắk Lắk); 30 người dân tộc Kinh (tỉnh Phú Yên); 15 người dân tộc Gia Rai tỉnh Gia Lai.

Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 có các nhóm hoạt động chính, gồm: Chương trình nghệ thuật khai mạc Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022 và “Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I, năm 2022”; Tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam; Liên hoan trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số Việt Nam khu vực phía Bắc lần thứ I; Tổ chức Giải vô địch Anh tài Vật dân tộc quốc gia năm 2022 ; Hoạt động của cộng đồng các dân tộc (Tái hiện Lễ kết nghĩa mẹ con của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk; Giới thiệu Nghệ thuật Bài chòi và Lễ hội cầu ngư của tỉnh Phú Yên; Giới thiệu sắc màu văn hoá của đồng bào dân tộc Chăm tỉnh An Giang; Tái hiện nghi lễ mừng lúa mới của dân tộc Gia Rai tỉnh Gai Lai; Hoạt động của các cộng đồng thường xuyên; Ngày hội văn hóa các dân tộc các vùng miền Tây Bắc, Đông Bắc, Bắc Trung Bộ, Duyên hải Nam Trung Bộ và các hoạt động trải nghiệm của du khách).

Phạm Hương