Chương trình sự kiện Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2023

(LVH) - Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4) năm 2023 diễn ra từ ngày 15 - 19/4 với nhiều hoạt động hấp dẫn, ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội). 

Đây là sự kiện thường niên do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức nhằm cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số. Là dịp để đồng bào các dân tộc được gặp gỡ giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc góp phần bảo tồn, gìn giữ, tôn vinh và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc nhằm thắt chặt tình đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc, xây dựng và phát triển đời sống văn hoá lành mạnh, tiến bộ. Bên cạnh đó, giới thiệu những giá trị văn hóa đặc sắc của 54 dân tộc tại “Ngôi nhà chung” Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam đến với nhân dân và du khách.

Chương trình tổng thể

Thời gian

Nội dung hoạt động

Địa điểm

Ngày 15/4/2023 (Thứ Bảy)

08h30

- Khai mạc Trưng bày các hiện vật giới thiệu văn hoá tộc người và trình diễn nét văn hoá truyền thống gắn với cộng đồng.

- Triển lãm sẽ diễn ra từ 15 - 19/4/2023.

Tầng 1 nhà chiếu phim

8h30 - 12h00

Diễn đàn văn hóa: “Văn hóa các dân tộc Việt Nam - Nguồn lực phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

Tầng 3 nhà chiếu phim

09h00 - 10h00,

14h30 - 15h30

Trình diễn giai điệu Tây Nguyên “Giấc mơ đại ngàn”

Không gian làng dân tộc Ê Đê

09h00 - 10h00, 14h30 - 15h30

Chương trình giao lưu “Ngày hội vùng miền các dân tộc phía Bắc”

Không gian làng dân tộc Thái

09h00 - 11h30

Tái hiện Tết Chôl Chnăm Thmây của dân tộc Khmer

Làng dân tộc Khmer, chùa Khmer

14h00 - 15h00

Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer đón mừng năm mới

Quần thể chùa Khmer

14h30

Tái hiện nghi lễ nông nghiệp truyền thống “Mang lúa về kho” (Nhô Yàng kòi) của dân tộc Mạ

Không gian làng dân tộc Mạ

Ngày 16/4/2023 (Chủ Nhật)

09h00 - 10h00

Tái hiện Lễ chá mùn của dân tộc Thái

Làng dân tộc Thái

10h00

Tái hiện lễ cúng ché của dân tộc Ê Đê tỉnh Đắk Lắk

 Không gian làng dân tộc Ê Đê

09h00-10h30; 14h00 - 15h30

Ngày hội văn hóa dân tộc Khmer đón mừng năm mới       

Quần thể chùa Khmer

14h30 - 16h00

Trình diễn giai điệu Tây Nguyên “Giấc mơ đại ngàn”  

Không gian làng dân tộc Ê Đê

15h00 - 16h00  

Chương trình giao lưu “Ngày hội vùng miền các dân tộc phía Bắc”

Không gian làng dân tộc Thái

Ngày 17,18,19/4/2023  (thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư)

09h00 - 10h00;

14h30 - 16h30

Chương trình giao lưu “Chung một niềm tin” của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày hưởng ứng Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam 19/4

Không gian làng dân tộc Ê Đê

Cả ngày

Các hoạt động tại không gian văn hóa của các nhóm đồng bào đang hoạt động hàng ngày: Thao tác, giới thiệu tri thức dân gian, ẩm thực, trình diễn nghề thủ công truyền thống và giới thiệu sản phẩm như thổ cẩm, nhạc cụ dân tộc…

 

Tại các làng dân tộc đang hoạt động hàng ngày Nùng, Tày, Dao, Mông, Mường, Thái, Khơ Mú, Tà Ôi, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Tu, Raglai, Ê Đê, Khmer

 BTC