Thủ tướng Chính phủ gặp mặt Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín

(LVH) - Ngày 19/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã có buổi gặp mặt 128 đại biểu là các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ sự kiện “Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam” 19/4 năm 2024 tại Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp mặt các các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín

Cùng dự có đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL; đại diện một số ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và địa phương; Về phía Ban Quản lý Làng Văn hoá - Du lịch các dân tộc Việt Nam có đồng chí Trịnh Ngọc Chung, Quyền Trưởng ban; Đồng chí Phạm Văn Quyến, Phó Trưởng ban cùng các đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Ban Quản lý.

Quang cảnh buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương và nhiệt liệt chúc mừng những kết quả, đóng góp quan trọng mà những già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín trên cả nước đã đạt được trong thời gian qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại buổi gặp mặt

Thủ tướng đánh giá cao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các ban, bộ, ngành và địa phương tổ chức nhiều sự kiện văn hóa có ý nghĩa tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, trong đó hội tụ về “Ngôi nhà chung” với những lễ hội độc đáo, hoạt động văn hóa, nghệ thuật truyền thống, nghi thức được công nhận di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại, di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, những lễ hội đậm sắc màu được hình thành sống động trong dòng chảy văn hóa các dân tộc do chính các chủ thể văn hóa là già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ VHTTDL phát biểu tại buổi gặp mặt

Theo Thủ tướng Chính phủ, văn hóa các dân tộc không chỉ là tài sản riêng của mỗi con người, vùng đất, địa phương mà là tài sản chung của cả quốc gia, dân tộc; văn hóa các dân tộc Việt Nam thống nhất trong đa dạng, là nguồn lực và sức mạnh mềm để phát triển đất nước hùng cường, thịnh vượng. Mỗi dân tộc anh em đều gìn giữ kho tàng văn hóa quý báu, có bề dầy lịch sử và đậm đà bản sắc.

Ông Sìn Văn Doi, nghệ nhân ưu tú, dân tộc Mảng tỉnh Lai Châu phát biểu 

Thủ tướng khẳng định Những năm qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm và dành nhiều nguồn lực để xây dựng và phát triển văn hóa, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc. Qua đó, các sản phẩm văn hóa ngày càng đa dạng, phong phú, đáp ứng yêu cầu mới, nhiều mặt của xã hội. Nhiều giá trị văn hóa truyền thống, di sản văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các dân tộc anh em được kế thừa, bảo tồn, tôn tạo, phát huy. Trong đó, nhiều di sản có giá trị đặc biệt tiêu biểu đã được quốc tế công nhận và ghi danh. Hàng nghìn lễ hội truyền thống của đồng bào các dân tộc được khuyến khích, tạo kiện thuận lợi và tổ chức rộng khắp hằng năm trên cả nước và được đông đảo nhân dân cả nước hưởng ứng.

Ông Y Sim Êban, nghệ nhân ưu tú dân tộc Ê Đê, tỉnh Đắk Nông phát biểu

Thủ tướng khẳng định, đạt được những thành tựu đó là nhờ sự lãnh đạo sát sao của Đảng, đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, sự quản lý của Nhà nước, sự vào cuộc của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có vai trò của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa; sự đồng lòng, hưởng ứng, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, sự hỗ trợ của bạn bè quốc tế. Đặc biệt là vai trò “giữ lửa” của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín - những điển hình tiêu biểu, gương mẫu, cốt cán, đã tham gia tích cực, đóng góp quan trọng trong việc xóa đói, giảm nghèo, vận động đồng bào các dân tộc gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa, những phong tục tập quán tốt đẹp, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, bài trừ mê tín dị đoan, là cầu nối giữa cấp ủy chính quyền với người dân, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giữ gìn an ninh trật tự và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 

Ông Lý Sóc Kha, dân tộc Khmer là người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng phát biểu

Để thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam trong thời kỳ mới, phát huy mạnh mẽ hơn nữa vai trò “giữ lửa và truyền lửa" của các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các bộ, ngành, cơ quan, địa phương tiếp tục nâng cao nhận thức, hoàn thiện thể chế, phát huy dân chủ trong phát triển văn hóa; chú trọng công tác đào tạo và giáo dục văn hóa truyền thống, tích cực tích hợp chủ đề văn hóa truyền thống vào chương trình giáo dục cơ bản các cấp; đồng thời khuyến khích nghiên cứu và sáng tạo trong lĩnh vực này.

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc tham dự buổi gặp mặt

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu huy động mọi nguồn lực, nhất là hợp tác công tư; khuyến khích sự tham gia tích cực của toàn dân, cộng đồng doanh nghiệp để phát triển văn hóa; phát huy mạnh mẽ vai trò của văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực quan trọng để phát triển đất nước; phát triển mạnh mẽ các ngành công nghiệp văn hóa, khuyến khích mọi sự tìm tòi, tôn trọng tự do sáng tạo; thúc đẩy tổ chức các hoạt động văn hóa, lễ hội và sự kiện cộng đồng để tăng cường nhận thức và niềm tự hào về di sản.

Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục hoàn thiện đầu tư xây dựng Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam xứng đáng là “Ngôi nhà chung" của 54 dân tộc anh em; nghiên cứu, hoàn thiện và triển khai hiệu quả chính sách ưu đãi để khuyến khích già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín thực hiện hiệu quả chính sách đại đoàn kết dân tộc của Đảng, Nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số trong phát triển văn hóa, khẩn trương khắc phục các vùng lõm về điện và sóng tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số; tăng cường hợp tác quốc tế trong việc bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, trao đổi kinh nghiệm và tiếp thu có chọn lọc các giá trị văn hóa, văn minh từ các nền văn hóa khác phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tham dự buổi gặp mặt

Bày tỏ cảm nhận sâu sắc được sự đam mê, niềm khát vọng cống hiến, ý chí, nỗ lực không mệt mỏi của các đại biểu trong sự nghiệp gìn giữ và phát triển nền văn hóa truyền thống, lâu đời, đậm đà bản sắc của dân tộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính tha thiết mong muốn và tin tưởng các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn, hành động quyết liệt hơn; khắc phục được mọi khó khăn, vượt qua mọi thách thức, không ngừng nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng, thực sự là những nhân tố tích cực trong việc bảo tồn, phát huy, trao truyền các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể của dân tộc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín có nhiều đóng góp trong hoạt động bảo tồn, gìn giữ, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc.

Thủ tướng mong muốn già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín tiêu biểu tiếp tục nêu gương sáng cho con cháu và cộng đồng; là nhân tố tích cực trong các phong trào của địa phương, tiếp tục vận động đồng bào phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp, tự lực tự cường, tăng cường sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng nhau tô thắm nét đẹp của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; khơi dậy mạnh mẽ khát vọng xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, người dân thêm ấm no, hạnh phúc, xứng đáng với truyền thống nghìn năm văn hiến và anh hùng của dân tộc.

Đoàn đại biểu thực hiện nghi Lễ báo công và viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cũng trong buổi sáng cùng ngày, Đoàn đại biểu thực hiện nghi Lễ báo công, viếng Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tưởng niệm Bác tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Già làng Hồ Văn Hạnh, dân tộc Tà Ôi tỉnh Thừa Thiên Huế đại diện Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tin báo công lên Bác 

Lãnh đạo Bộ VHTTDL cùng Đoàn đại biểu các già làng, trưởng bản, nghệ nhân, người có uy tín vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch

Phạm Hương (Ảnh: Phạm Minh)