Làng dân tộc Khơ Mú

Làng dân tộc Khơ Mú - Khu các làng dân tộc I - Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Làng dân tộc Khơ Mú có diện tích 0,36ha, trong đó có 01 nhà sàn có diện tích xây dựng là 58,32m2.

Nhà ở dân tộc Khơ Mú tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Ảnh: ĐK

Nhà ở người Khơ Mú là nhà sàn, có 5 gian, hai đầu hồi có sàn nhỏ. Nhà được chia làm ba phần theo chiều dọc, phần phía trước và sau dành cho sinh hoạt, phần giữa là lối đi trong nhà. Gian hồi bên phải là bếp, gian hồi bên trái dành để tiếp khách và bếp khách.

TTD