Hoạt động điểm nhấn tháng 3 sẽ diễn ra cuối tuần này tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam

(LVH) - Cuối tuần này, ngày 25-26/3, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội) sẽ diễn ra các hoạt động điểm nhấn của tháng 3 “Mùa Xuân và Tuổi trẻ” với các chương trình hấp dẫn, ý nghĩa.

Đúng như chủ đề của tháng 3 “Mùa Xuân và Tuổi trẻ”, hoạt động điểm nhấn tháng 3 gắn với màu xanh của tuổi trẻ, trong đó sẽ diễn ra Ngày hội thanh niên với văn hoá truyền thống, với nhiều hoạt động để các bạn trẻ tham gia như: Giới thiệu, trình diễn cồng chiêng của các bạn trẻ Tây Nguyên; gặp gỡ giao lưu, chia sẻ về văn hóa truyền thống; Giao lưu văn hóa văn nghệ, giới thiệu các món dân tộc, thi đánh chiêng, trò chơi dân gian truyền thống; Giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trình diễn giới thiệu trang phục dân tộc,…đây sẽ thực sự là ngày hội ý nghĩa đối với thanh niên, qua đó, tiếp cận gần hơn với văn hóa truyền thống,  nâng cao nhận thức và trách nhiệm của những người trẻ đối với việc bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa truyền thống trong giai đoạn hội nhập hiện nay.

Hoạt động điểm nhấn tháng 3 "Mùa Xuân và Tuổi trẻ" sẽ diễn ra tại không gian làng dân tộc Ba Na 

Bên cạnh đó, trong khuôn khổ Ngày hội, nhóm nghệ nhân đồng bào dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai đang hoạt động thường xuyên tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam sẽ tái hiện Lễ hội cồng chiêng của dân tộc mình, đây cũng là dịp để các bạn trẻ được theo dõi và hiểu thêm về văn hóa của dân tộc Ba Na nói riêng và văn hóa các dân tộc Việt Nam nói chung.

Chương trình hoạt động ngày 25-26/3/2023 tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam:

Điểm nhấn hoạt động ngày 25-26/3/2023 (thứ bảy, chủ nhật)

Ngày hội thanh niên với văn hoá truyền thống

09h00 - 10h30

-

14h30 - 16h00

Giới thiệu, trình diễn cồng chiêng của các bạn trẻ Tây Nguyên tại “Ngôi nhà chung”

Làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc II

Cả ngày

Ngày hội của thanh niên gỡ giao lưu, chia sẻ về văn hóa truyền thống.

- Giao lưu văn hóa văn nghệ, giới thiệu các món dân tộc, thi đánh chiêng, trò chơi dân gian truyền thống.

- Giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trình diễn giới thiệu trang phuc dân tộc.

- Giới thiệu văn hoá du lịch tỉnh Gia Lai.

Không gian Vườn tượng Tây Nguyên đến làng dân tộc Ba Na, khu các làng dân tộc II.

Ngày 26/3/2023 (Chủ Nhật)

09h00 - 10h30

Tái hiện lễ hội cồng chiêng cộng đồng của đồng bào dân tộc Ba Na tỉnh Gia Lai

Làng dân tộc

Ba Na, Khu các làng dân tộc II

14h30 - 16h00

Giới thiệu, trình diễn cồng chiêng của các bạn trẻ Tây Nguyên tại “Ngôi nhà chung”

Làng dân tộc Ba Na, Khu các làng dân tộc II

Cả ngày

Ngày hội của thanh niên gặp gỡ giao lưu, chia sẻ về văn hóa truyền thống.

- Giao lưu văn hóa văn nghệ, giới thiệu các món ăn các món dân tộc, thi đánh chiêng, trò chơi dân gian truyền thống.

- Giới thiệu nghề thủ công truyền thống, trình diễn giới thiệu trang phuc dân tộc.

- Giới thiệu văn hoá du lịch tỉnh Gia Lai.

Không gian Vườn tượng Tây Nguyên đến làng dân tộc Ba Na, khu các làng dân tộc II.

Hải Yến