Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022

(LVH) - Trong khuôn khổ Tuần “Đại đoàn kết các dân tộc - Di sản Văn hóa Việt Nam” năm 2022, chiều 18/11, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị gặp mặt nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội.

Toàn cảnh Hội nghị

Tham dự Hội nghị có Bà Trịnh Thị Thủy, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Bà Hoàng Thị Hạnh, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc; Bà Nguyễn Thị Hải Nhung, Vụ trưởng Vụ Văn hóa dân tộc; đại diện các ban, bộ ngành Trung ương, Sở VHTTDL, Ban dân tộc các tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc. Đặc biệt là sự tham dự của các nghệ nhân có nhiều đóng góp nổi bật, tiêu biểu trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa đến từ 17 tỉnh phía Bắc và các nghệ nhân đang sinh sống tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu chủ trì Hội nghị

Hội nghị nhằm tôn vinh và biểu dương vị trí, vai trò của các nghệ nhân, già làng, trưởng bản của cộng đồng các dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc trong công cuộc xây dựng và đổi mới đất nước. Thông qua Hội nghị các nghệ nhân, đại biểu dịp trao đổi, thảo luận về các giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc thiểu số, để các giá trị văn hóa của đồng bào được bảo tồn vừa đúng bản sắc văn hóa truyền thống, vừa phù hợp với chủ trương, định hướng của Nhà nước.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Trịnh Thị Thủy phát biểu tại Hội nghị

Tại hội nghị, nhiều nghệ nhân đại diện cho các dân tộc đến từ các tỉnh, thành phố đã có những ý kiến đóng góp và giải pháp, sáng kiến trong công tác bảo tồn văn hóa như: Cần xác định rõ các nội dung, hình thức, giải pháp bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc trong đời sống cộng đồng và đời sống xã hội; có những chủ trương, chính sách đầu tư cho lĩnh vực văn hóa đồng bào các dân tộc thiểu số nói chung và chính sách đặc thù để bảo tồn khẩn cấp văn hóa của các dân tộc thiểu số nói riêng; cần thống nhất đưa mục tiêu nhiệm vụ bảo tồn, phát triển văn hóa các dân tộc thiểu số đặc biệt là văn hóa các dân tộc ít người vào Nghị quyết các cấp ủy Đảng, kế hoạch chính quyền địa phương; xác định cơ chế đặc thù riêng để bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc thiểu số từ trung ương đến địa phương cơ sở…


Tại Hội nghị, các nghệ nhân đã đóng góp nhiều ý kiến trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy cho biết, hiện các dân tộc thiểu số ở vùng miền núi phía Bắc còn nhiều khó khăn, chủ yếu sinh sống ở vùng sâu, vùng xa, giao thông đi lại không thuận tiện, nên khả năng tự bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống còn nhiều hạn chế. Mặt khác, tác động của quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng cũng làm cho các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào đối diện với nhiều thách thức. Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn dành các chương trình, mục tiêu quốc gia để phát triển kinh tế xã hội của các vùng dân tộc thiểu số, trong đó có những dự án bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc thiểu số gắn với phát triển cộng đồng. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn coi trọng và phát huy vai trò của người dân - chủ thể của hoạt động văn hóa trong hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ở các làng, bản dân tộc thiểu số ở các địa phương, góp phần nâng cao thực hành và hưởng thụ văn hóa cho đồng bào các dân tộc.


Thứ trưởng Bộ VHTTDLTrịnh Thị Thủy và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực trao quà cho các nghệ nhân tham dự Hội nghị

Đồng thời, Thứ trưởng Trịnh Thị Thủy cho biết, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng thường xuyên phối hợp với các cấp, ngành, địa phương tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa mang tính chất vùng, miền như: Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch các dân tộc vùng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ..; Ngày hội văn hóa dân tộc Mông, dân tộc Mường, dân tộc Thái; dân tộc Hoa, dân tộc Chăm, dân tộc Khơ me Nam Bộ; giao lưu văn hóa nghệ thuật tuyến biên giới Việt Nam - Lào... đã góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc, tăng cường củng cố khối đại đoàn kết giữa các dân tộc, các địa phương trong cả nước, tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc chung tay giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.


Đại biểu và các nghệ nhân tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Tại Hội nghị, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng với Ủy ban Trung ương Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam đã trao quà cho các nghệ nhân và những người có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn, phát huy văn hóa các dân tộc thiểu số khu vực phía Bắc, năm 2022. 

Sau Hội nghị, đại biểu và nghệ nhân các dân tộc đã tham gia Chương trình Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc kỷ niệm 92 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022) tại không gian làng dân tộc Ê Đê, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Ánh Ngọc (ảnh Hải Yến)