Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy" 

Thực hiện Công văn số 102/CV-CĐBVHTTDL ngày 06/9/2023 của Công đoàn Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tham gia Cuộc thi trực tuyến "Công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về Luật Phòng, chống ma túy". Công đoàn Ban Quản lý Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam đề nghị Công đoàn Bộ phận, các Tổ Công đoàn trực thuộc tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ công nhân viên và người lao động hiểu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung, thể lệ và ý nghĩa cuộc thi; vận động đoàn viên, người lao động chủ động, tích cức đăng nhập tham gia cuộc thi. Cuộc thi sẽ diễn ra từ ngày 19/8 - 19/9/2023.

Cuộc thi nhằm Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy, qua đó nâng cao trách nhiệm, nhận thức của các cấp công đoàn và công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) đối với công tác Phòng, chống ma túy. Khẳng định vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức thi trực tuyến (online) trên Tạp chí điện tử Lao động và Công đoàn (laodongcongdoan.vn). Đối tượng dự thi là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, làm việc trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong cả nước.

Đề thi gồm 20 câu hỏi kiến thức, được máy tính lựa chọn ngẫu nhiên từ ngân hàng câu hỏi của Cuộc thi. Mỗi câu có từ 02 đến 04 phương án trả lời, người dự thi chỉ được lựa chọn 01 (một) phương án trả lời đúng nhất và thời gian làm bài thi là 10 phút.

Cách thức dự thi:

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet truy cập vào trang điện tử laodongcongdoan.vn/Cuộc thi trực tuyến CNVCLĐ tìm hiểu Luật Phòng, chống ma túy. Hoặc quét mã QR Code của Cuộc thi để tham gia Cuộc thi.

 

Bước 2: Sau khi truy cập vào trang điện tử laodongcongdoan.vn, thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên;

(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/ Số định danh cá nhân;

(3) Số điện thoại liên lạc;

(4) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh - tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

(5) Đơn vị công tác (thí sinh điền thông tin đơn vị đang làm việc, công tác);

(6) Đơn vị trực thuộc (Thí sinh tick chọn Liên đoàn Lao động tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và tương đương có sẵn trên hệ thống). Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật (được tạo ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.

Bước 3: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, thí sinh bấm vào nút “xác nhận” để nộp bài dự thi.

Lưu ý:

- Thông tin của người dự thi là căn cứ để Ban Tổ chức xét và trao giải. Ban Tổ chức không công nhận kết quả đối với thí sinh đăng ký thông tin cá nhân không chính xác.

- Thí sinh dự thi chỉ được tham gia thi 01 lần.

Kế hoạch chi tiết về Cuộc thi xem tại đây.