Làng dân tộc Chăm

Quần thể Tháp Chăm 

Không gian tháp Chăm tại Làng VHDL các DTVN

Làng dân tộc Chăm thuộc làng dân tộc III, Khu các làng dân tộc, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Bao gồm: Làng dân tộc Chăm An Giang (02 nhà ở) và làng dân tộc Chăm Ninh Thuận (02 nhà ở, 01 nhà bếp, 01 chuồng gia súc)

Làng Chăm An Giang

- Nhà ở:
Nhà ở 1: được thiết kế dạng nhà sàn, là nhà ở với 3 thế hệ: ông bà, cha mẹ và các con.
Diện tích: 181,63m2, gồm 2 nhà chính, liên hệ với nhau qua 1 không gian chung là kho. Mỗi nhà đều có hiên nhà riêng, có mái làm theo kết cấu gỗ, trên lợp ngói vẩy cá. Sàn hiên cao 1,98m. Hiên nhà đều có lan can làm bằng song gỗ. Toàn bộ 2 nhà được làm theo kết cấu cột, vì kèo gỗ. Một đặc trưng dễ nhận thấy của nhà Chăm An Giang là vách bao che được làm bằng gỗ liên kết phía ngoài hệ cột, đặc biệt nhà lớn có một hàng cột giữa nhà cùng tham gia vào việc đỡ kết cấu mái.

Nhà dân tộc Chăm An Giang

Nhà lớn có 3 gian, trong đó gian lớn nhất được dùng làm nơi tiếp khách và 1 gian khép kín làm nơi ngủ. Nhà có 2 cửa chính mở ra hiên, 3 cửa phụ vào phòng và 1 cửa phụ không cánh hướng sang nhà bếp. Nhà có 2 cửa sổ lớn và 8 cửa sổ nhỏ, toàn bộ cửa sổ đều có song sắt.

Nhà nhỏ có 1 gian, là khu vựa bếp nấu và khu phụ trợ, có 2 cửa mở ra hiên và 2 cửa sổ, toàn bộ cửa sổ đều có song sắt.

Nhà ở 2: Diện tích: 154,15m2, gồm 2 nhà chính, với 2 lối lên riêng biệt. Mỗi nhà có mái làm theo kết cấu cột, vì kèo gỗ, trên lợp ngói vẩy cá.
Nhà lớn có 1 cửa chính mở ra hiên, 6 cửa phụ và 10 cửa sổ.
Nhà nhỏ có 1 gian, là khu vựa bếp nấu và khu phụ trợ, có 1 cửa đi nhỏ và 2 cửa sổ.

Làng dân tộc Chăm Ninh Thuận

- Nhà ở: gồm nhà bố mẹ, nhà ông bà, phía sau có nhà bếp, chuồng trâu bò và nhà vệ sinh.
Nhà bố mẹ: diện tích 50m2. Là ngôi nhà lớn nhất trong khuôn viên, được thiết kế dạng nhà sàn, đây là ngôi nhà ở với 2 thế hệ, cha mẹ và các con. Nhà gồm 4 gian, 5 hàng chân cột kiểu nhà sàn, có 1 hàng là hiên nhà. Toàn bộ nhà được làm theo kết cấu cột, vì kèo gỗ, tường bao che được đắp bằng đất tự nhiên tổng hợp, đặc biệt nhà có 2 tầng mái, tầng trên có xà gồ, cầu phong, li tô bằng gỗ lợp ngói. Nhà có 2 cửa chính lớn, 3 của phụ nhỏ và 1 cửa sổ. Nhà Chăm Ninh Thuận có điểm khác nhà Chăm An Giang là hàng song gỗ 50x50cm cao từ mái xuống sàn, bao quanh hiên nhà tạo sự kín đáo cho các sinh hoạt bên trong.

Nhà dân tộc Chăm Ninh Thuận

Nhà ông bà: diện tích 38m2. Theo tập tục sau khi giao lại quyền coi sóc gia đình cho những người con đã trưởng thành, cha mẹ lúc này đã là ông bà sẽ chuyển đến sống ở căn nhà nhỏ hơn, cạnh ngôi nhà lớn trong khuôn viên.
Nhà bếp: 8m2, được thiết kế kín đáo khá đặc biệt với hệ cột, vì kèo gỗ, phía dưới là tường đất. Mái cao, lợp lá cọ. Có một cửa ra vào, cánh cửa là liếp tre.
Nhà nuôi gia súc: diện tích 8m2, có kết cấu cột gỗ, vì kèo gỗ, lợp mái lá cọ.

TTD